DE KANBAN METHODOLOGIE

Wat is Kanban?

Kanban is Japans voor ‘visueel teken’ of ‘kaart’. Het is een visueel concept dat snel laat zien wat er geproduceerd of gemaakt moet worden, wanneer het gedaan moet zijn en hoeveel er gemaakt moet worden. Het bevordert kleine incrementele veranderingen in het huidige proces en heeft geen uitgebreide procedures nodig (Dit betekend dat het bovenop andere methodieken als Scrum of Waterval gebruikt kan worden) 

Kanban is geïnspireerd op het productie systeem van Toyota en Lean productie. In de veertiger jaren verbeterde Toyota haar engineering proces door het te modelleren op de manier hoe supermarkten hun schappen vulden. Ingenieur Taiichi Ohno merkte op dat supermarkten hun voorraden net zover aanvulden als er vraag was. Op deze manier werd de flow tussen de klant en de supermarkt geoptimaliseerd. Voorraden werden dan alleen aangevuld als er voldoende vrije ruimte op de schappen was. Omdat de voorraad op hetzelfde niveau was als de consumptie optimaliseerden de supermarkt haar voorraden.

Hetzelfde idee is toepasbaar op software en IT teams bij hedendaagse projecten. In deze context is de ontwikkeling van de werkvoorraad WIP (Work-In-Progress) vergelijkbaar met de voorraden. Nieuw werk kan alleen toegevoegd worden als er voldoende ‘ruimte’ is in het Kanban bord van het team (zie voorbeeld van een Kanban bord hieronder). Het Kanban bord stemt de hoeveelheid werkvoorraad af op de capaciteit van het team waardoor de flexibiliteit, de transparantie en de output verbeterd wordt. Volgens de Kanban blog is Kanban een techniek om het software ontwikkel proces op een zeer efficiënte manier te managen. Kanban onderstreept het ‘just in time’ JIT productie systeem. Ondanks dat het maken van software een creatieve activiteit is en daardoor verschillend van massaproductie zoals bij auto’s, is de onderliggende gedachte en mechanisme uitstekend toepasbaar. Als we Kanban vergelijken met Agile, dan is het goed om te onthouden dat Kanban een van de smaken van ‘Agile’ is en een van de manieren hoe software Agile ontwikkeld kan worden. 

Het Kanban Bord
Het Kanban bord is een middel om Kanban methode toe te passen op projecten. Je kunt een voorbeeld van een Kanban bord hierboven zien. Traditioneel is dit een fysiek bord met magneten, plastic chips of PostIT notities, die de werkactiviteiten voorstellen op een whiteboard. Tegenwoordig zijn er echter meer en meer software tools ontwikkeld met Online Kanban borden. Een Kanban bord, fysiek of digitaal, is samengesteld met verschillende ‘swim lanes’ of kolommen. De eenvoudigste versies hebben drie kolommen met: ‘to do, in progress, en done’. De kolommen of lanes van een software ontwikkel project kunnen bestaan uit ‘backlog, ready, coding, testing, approval, ready/done’ .

Kanban kaarten of PostIT’s vertegenwoordigen het werk en iedere kaart wordt op basis van voortgang in een van de kolommen geplaatst. Deze kaarten geven in een oogopslag weer wat de status is van een activiteit. Er kunnen ook verschillende kleuren gebruikt worden die verschillende statussen of details vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld zou een groene kaart een ‘feature’ kunnen vertegenwoordigen en een oranje kaart bijvoorbeeld een taak.

Voor- en nadelen van Kanban:
Kanban’s visuele representatie van een project biedt unieke voordelen wanneer een project Agile wordt bestuurt. Het Kanban bord is eenvoudig om te leren en te begrijpen. Het bevordert de Werkstroom en minimaliseert de tijd dat een Agile cyclus duurt.

De voordelen van Kanban zijn onder andere:
– Verhogen van de flexibiliteit: Kanban is een evoluerend, vloeiend model. Er zijn geen vastgelegde tijden voor fases en prioriteiten worden geherevalueerd wanneer er nieuwe informatie binnenkomt.
– Vermindert ‘waste’ oftewel verspilling: Kanban draait om het principe om verspilling of waste tegen te gaan door zeker te maken dat het team geen tijd en energie verspilt aan werk dat niet nodig is of niet correct is.
– Makkelijk te begrijpen: De visuele presentatie van Kanban als uitgangspunt maakt het voor allen intuïtief duidelijk en makkelijk te leren. Het team hoeft geen complexe methode te ontwikkelen en Kanban kan makkelijk bovenop andere methodes zoals Scrum of Waterval geïntegreerd worden.
– Verbetert de leverings flow: Kanban teams optimaliseren de werkflow richting de klant of gebruikers. Net als ‘Continuous Delivery’ modellen (CD) focust Kanvas op ‘just-in-time’ levering van waarde en levert resultaten aan gebruikers en/of klanten op regelmatige basis.
– Minimaliseren van Cyclus tijd: De Cyclus tijd is de hoeveelheid tijd die verstreken is om door de hele activiteiten flow van het team te lopen. In Kanban projecten helpt het hele team om ervoor te zorgen dat het werk snel en succesvol door het proces loopt.

Nadelen van Kanban:
Natuurlijk heeft iedere methode ook zijn nadelen. Veel van de nadelen die met Kanban geassocieerd worden ontstaan door het foutief gebruiken of misbruiken van het Kanban bord. Een Bord dat te complex of dat niet up to date is kan leiden tot fouten, verwarring, onwaarheden of miscommunicatie. Hieronder een kort overzicht van de nadelen.
– Een niet up-to-date bord kan tot problemen leiden: Het team moet gebonden en gemotiveerd zijn om het Kanban Board ten alle tijden up-to-date te houden, anders werken zij met verouderde info met alle gevolgen van dien. Als het werk afgerond is op basis van een verouderd Kanban bord, dan ligt vertraging op de loer.
– Teams kunnen het bord te complex maken: Het Kanban bord moet duidelijk en eenvoudig te lezen blijven. Team leden zijn soms geneigd om ‘new tricks’ of extra info aan het bord toe te voegen. Toevoeging van deze toeters en bellen aan het Kanban bord vertroebelen de echte belangrijke info. Weglaten dus, is het devies.
– Het missen van timing: Een veelgehoorde klacht over Kanban is dat men niet precies weet wanneer alles klaar is. De kolommen in een Kanban bord worden alleen gemarkeerd door een fase zoals (To do, in progress, complete) er zijn verder geen tijdsbegrenzingen aan verbonden per fase. Je weet op voorhand dus niet hoe lang een project en een fase exact gaan duren.