DE WATERVAL METHODE

Wat is de waterval methode?

De Watervalmethode volgt een sequentieel, lineair proces en is de klassieke manier waarop projecten gedaan worden. Het is ook nog steeds een populaire methodologie voor IT-systeemontwikkeling voor software-engineering. Het wordt soms gepland met behulp van een Gantt-diagram, een soort staafdiagram dat de start- en einddatums voor elke taak weergeeft. Zodra een van de acht fasen voltooid is, gaat het ontwikkelteam verder met de volgende stap.

Het team kan niet teruggaan naar een vorige fase zonder het hele proces vanaf het begin te starten. En voordat het team naar de volgende fase kan gaan, moeten mogelijk vereisten worden beoordeeld en goedgekeurd door de klant. Het Watervalmodel is ontstaan in de productie en constructie.

Voordelen van de Waterval methode
De Waterval methodiek kan het best worden gebruikt voor projecten die qua requirements en einddoel helder en stabiel zijn. Zijn lineaire, rigide karakter maakt het eenvoudig in gebruik en maakt grondige documentatie mogelijk. De voordelen van de Waterval methodologie zijn:

– Eenvoudig in gebruik en beheer: Omdat het Watervalmodel voor elk project hetzelfde patroon volgt, is het gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen. Het team heeft geen voorkennis of training nodig alvorens aan een watervalproject te werken. De waterval methode is ook een rigide model; elke fase heeft specifieke opleveringen en tussen-beoordelingen, dus het is gemakkelijk te gebruiken en te beheren.

– Discipline wordt afgedwongen: Elke fase in de Waterval methode heeft een begin- en eindpunt waardoor het gemakkelijk is om de voortgang te delen met belanghebbenden en klanten. Door vóór het schrijven van code te focussen op vereisten en ontwerpdesign, kan het team het risico van een gemiste deadline verminderen.

– Vereist een goed gedocumenteerde aanpak: De Waterval methode vereist een goede documentatie voor elke fase, wat resulteert in een beter begrip van de logica achter de geschreven code en uitgevoerde tests. Het laat ook een papieren spoor en ervaringen achter voor toekomstige projecten en voor stakeholders die behoefte hebben aan meer details geeft het gedetailleerde informatie over een bepaalde fase.

Nadelen van de Waterval methode:
Het grootste nadeel van de Waterval methode is hoe het omgaat met verandering. Omdat de Waterval methode een lineair, sequentieel model is, kan je niet heen en weer springen tussen fasen, zelfs als onverwachte wijzigingen optreden. Als je eenmaal klaar bent met een fase, dan is het dat. Wil je veranderingen doorvoeren dan wordt hier een ‘change request’ (CR) voor aangemaakt. Hier is meer informatie over de nadelen van de Waterval methode:

– Veranderingen kunnen niet gemakkelijk worden opgenomen in het project: Zodra het team een fase heeft voltooid, kunnen ze niet meer terug. Als ze de testfase bereiken en beseffen dat een functie in het opstellen van de requirements en design ontbrak, is het erg moeilijk en duur om terug te gaan om het probleem op te lossen. Dit leidt bijna altijd tot een Change request, hogere kosten en uitloop van een project.

– In geval van Software of eindproduct wordt dit pas laat (op het einde) geleverd: Het project moet twee tot vier fasen voltooien voordat het schrijven van de software code daadwerkelijk begint. Als gevolg hiervan zullen belanghebbenden pas laat in de levenscyclus werkende software of een werkend product zien.

– Het verzamelen van nauwkeurige vereisten (requirements) kan een uitdaging zijn: Een van de eerste fasen in een watervalproject is om met klanten en belanghebbenden te praten en hun vereisten te identificeren. Het kan echter moeilijk zijn om klanten vroeg in het project al nauwkeurig te laten vaststellen wat ze willen. Vaak weten klanten niet meteen wat ze willen en leren ze in plaats daarvan vereisten te identificeren terwijl het project in volle gang is. De praktijk leert dat mensen hun wensen en mening beter concreet kunnen omschrijven als ze al wat basis product hebben gezien. Hun mening en vereisten evolueert als het ware met het project mee.