COPYRIGHT

Copyright © 2018 by IT Progresso

 

IT Progresso en zijn logo zijn geregistreerde handelsmerken. Alle tekst en visuele inhoud is eigendom van IT Progresso.
Alle rechten van deze website en de tekst ervan zijn voorbehouden aan IT Progresso.

Niets van deze website noch de publicaties op deze website mogen worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, het opnemen ervan of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Progresso. Uitzonderingen zijn van toepassing in het geval van korte citaten vervat in beoordelingen en voor toepassing bij bepaalde niet-commerciële doeleinden die zijn toegestaan door het auteursrecht.

Voor toestemmingsverzoeken kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar IT Progresso per mailadres: info@Itprogresso.com, met als aanhef of titel in de mail “Let op: verzoek copyright” of schriftelijk verzoek op het onderstaande adres.

 

IT Progresso

Adres:

De Klamp 1

3832 JC Leusden

 

(+31) 085-0602225

info@Itprogresso.com