Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Wij van IT Progresso geloven dat duurzaamheid een zeer belangrijke basis is om op te bouwen. We werken niet alleen voor vandaag of morgen, maar we werken voor een heldere en innovatieve nieuwe toekomst waar er aandacht is voor behoud van de natuur en waarin we elkaar respecteren. We zien elke dag als een kans om het beter te doen. Ons bedrijf staat niet op zichzelf, maar het maakt deel uit van een groter systeem van mensen, waarden, andere organisaties en de natuur. Het is onze verantwoordelijkheid om niet alleen te nemen, maar ook waarde terug te geven aan de samenleving en de natuur. Daarom is maatschappelijke verantwoordelijkheid een van onze vijf kern-waarden die we koesteren in ons dagelijks werk en bij onze activiteiten. 

We willen een milieuvriendelijk, duurzaam en aantrekkelijk bedrijf voor software en ICT diensten zijn door ICT apparatuur te recyclen, verantwoordelijk met materiaalgebruik om te gaan, het minimaliseren van afval en het besparen van energie. We willen een verantwoordelijk bedrijf zijn dat voldoet aan de hoogste normen op het gebied van ethiek en professionaliteit. De sociale verantwoordelijkheid van ons bedrijf valt in twee categorieën: Compliance en Pro-activiteit. Compliance verwijst naar het commitment van ons bedrijf om te voldoen aan maatschappelijke waarden en normen en te voldoen aan de wettelijke regels. Pro-activiteit is elk initiatief dat wij nemen om de natuur, mensenrechten te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de (lokale) gemeenschap. 

 

Wat betekend dat voor ons? Ons bedrijf zal:

 • Wetten en regels naleven.
 • Zich houden aan haar intern beleid en afspraken die wij maken.
 • Er voor zorgen dat al onze activiteiten legaal en volgens de regels verlopen.
 • Alle samenwerking en partnerschappen met andere bedrijven open en transparant houden.  
 • Zich houden aan een goede bedrijfsethiek.    

 

Wij zullen altijd zaken doen op integere wijze en met respect voor mensen en mensenrechten. Wij promoten: 

 • Een veilige werk omgeving voor onze medewerkers en leveranciers.
 • Eerlijk zaken doen en handelen. 
 • Respect voor onze klanten en consumenten.
 • Onderling respect tussen onze medewerkers en het management.  
 • Het voorkomen van omkopingspraktijken en het voorkomen van corruptie.

 

Bescherming van de natuur: 

 • Ons bedrijf erkent de noodzaak om de natuurlijke omgeving te beschermen. Ons milieu schoon en onvervuild houden is positief voor iedereen en moet door ons en onze medewerkers nagestreefd worden.
 • Wij scheiden ons afval en proberen de hoeveelheid afval te beperken door her-inzet van middelen en het kiezen voor producten die minder afval veroorzaken.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat dit voorbeeldgedrag opvolging vindt bij onze klanten en leveranciers. 

 

 Het beschermen van mensen. Wij zorgen ervoor dat:

 • We de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en diegenen die voor ons werken niet in gevaar brengen. Wij letten daarbij ook op de effecten die wij op anderen kunnen hebben.
 • Wij zijn voorstander van diversiteit in ons team en voor integratie van culturen in ons team.
 • Wij zullen gelijke kansen en gelijke beloning in ons team nastreven en ons focussen op de ontwikkeling van onze medewerkers.   
 • Mensenrechten zullen de basis voor ons handelen zijn. 

 

Opleiding & Innovatie:

 • Wij zullen actief investeren in R&D om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
 • Wij staan open voor ideeën en luisteren graag naar mensen die op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid ons wat kunnen leren.
 • Ons bedrijf zal proberen de manier waarop wij werken voortdurend te verbeteren.