SCRUM – AGILE

The Agile/Scrum Methodology:

Wat is Agile en Scrum en wanneer is dit een passende methode voor uw project? Agile softwareontwikkeling is gebaseerd op kleine incrementele verbeter stapjes en een iteratieve aanpak. In plaats van een uitgebreide in detail uitgewerkte planning met scope en requirements voor het hele project aan het begin, gaat de Agile methode uit van veranderende requirements en moedigt continue feedback van de (eind)gebruikers aan. Multifunctionele teams werken iteratief samen aan een product of dienst over een tijdsperiode. Dit werk is georganiseerd in ‘Backlog’ oftewel werk dat nog uitgevoerd moet worden. De Backlog wordt geprioriteerd op basis van klant en business waarde. Het doel van iedere iteratie is om een werkend product te krijgen. Stapsgewijs komt men zo tot een steeds beter eindproduct. 

In de Agile/Scrum methodologie worden de volgende zaken door de leiding van het project aangemoedigd: teamwerk, eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen en frequente communicatie. De belangrijkste bedrijf-belanghebbenden en ontwikkelaars moeten samenwerken om de klant wensen en de bedrijfsdoelstellingen met elkaar te verenigen.

12 Principes van de Scrum of de Agile Methodologie
De Scrum methode geeft 12 principes om teams te helpen om Agile te kunnen werken. Dit zijn de principes: 

1. De hoogste prioriteit is om de klant te behagen met snelle en continue levering van waardevolle software en IT oplossingen.
2. Veranderende requirements zijn welkom, zelfs in een laat stadium van de ontwikkeling. Agile processen omarmen verandering om de klant een concurrentie voordeel te verschaffen.
3. Lever regelmatig een werkende software op, per 2 weken of binnen een paar maanden. Dit met voorkeur voor kortere cycli.
4. De business en marketing mensen moeten dagelijks samenwerken met de ontwikkelaars en programmeurs gedurende het project.
5. Bouw projecten rondom gemotiveerde individuele teamleden. Geef hun de omgeving en support die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus kunnen klaren.
6. De meest effectieve en efficiënte methode om informatie over te brengen is door directe communicatie en waar mogelijk face-to-face.
7. Werkende Software is de belangrijkste maatstaf voor de voortgang van een project.
8. Agile processen promoten duurzame continue ontwikkeling. De sponsors, ontwikkelaars en gebruikers zouden een continue haalbaar tempo moeten aanhouden.
9. Er is continue aandacht voor technische voortreffelijkheid en goede designs bevorderen de agility van het project.
10. Eenvoud, — de kunst om de hoeveelheid onnodig werk te minimaliseren– is cruciaal.
11. De beste architectuur, requirements en designs komen boven drijven bij zelf-organiserende teams.
12. Regelmatig evalueert het team over manieren om effectiever te kunnen werken. Op basis daarvan verandert het team haar gedrag en aanpak.