Ook in 2018 zet de industriele revolutie 4.0 zich door. Een aantal focus gebieden die in 2017 al ‘hot’ waren zullen dit zeker ook in 2018 en de daaropvolgende jaren zeer belangrijk blijven en zich nog ten volste gaan ontwikkelen. Vanuit de Industry 4.0 gedachte zal volgens Gartner, Forrester en Forbes vooral IoT oftewel ‘The internet of Things’ een van de belangrijkste trends worden, zeker nu ook alle mobiele partijen in Nederland hun netwerk geschikt hebben gemaakt om via de verschillende technologieen zoals LORA, Narrowband IoT en CAT-M de connectiviteit van de verschillende devices en sensoren te koppelen. Naast IoT blijven ook de migratie naar de Cloud, ontwikkelingen op Security gebied en Artificial Intelligence (AI) de agendas en discussies van 2018 gaan bepalen.

Ondanks dat sommige van deze trends soms nog als ‘te ver van ons bedrijf af’ klinken, kunnen ze vaak, na nader onderzoek, ook bij uw bedrijf toegepast worden. Daarmee bedoel ik niet dat het koste wat kost geimplementeerd moet worden, nee, ik bedoel daarmee dat vanuit de gedachte: ‘hoe kan de ICT mijn processen en bedrijfsvoering verbeteren en wat moet ik daar voor doen’ er vaak innovatieve toepassingen gevonden kunnen worden die u kosten kunnen besparen of een concurrentie voordeel op kunnen leveren.

Laat ik kort op een paar van de technologieen ingaan. Bedenkt u, tijdens het lezen van deze blog, hoe een van deze technologieen uw bedrijf wellicht kan helpen?

IoT: The Internet of Things

IoT is niet van de toekomst. In feite is IoT al geruime tijd bezig met zijn opmars. Het connecteren van apparaten en het aansluiten van deze apparaten via het netwerk op het internet. De eerste stap hiervoor is genomen met de opkomst van de mobiele telefonie. Iedereen heeft al een IoT-Device, namelijk zijn/haar telefoon. De telefoon is natuurlijk een kostbaar end-device, maar als we kijken wat een mobiele telefoon vandaag de dag kan dan hadden wij dit 10 jaar, nee zelfs 5 jaar geleden nog niet kunnen bevatten. Naast de mobiel zien we dat er steeds meer apparaten uitgerust worden met een mobiele of wifi verbinding. Dat gaat van alledaagse apparaten tot meer complexe toepassingen en apparatuur. Het kenmerk van al de IoT apparaten is dat zijn informatie kunnen verzenden en kunnen ontvangen. Door analyse en door Artificial Intelligence (AI) kunnen die apparaten vervolgens iets doen zoals bijvoorbeeld ‘iets aan- of uitzetten’ of een voorgeprogrammeerde handeling uitvoeren door een kleine microcomputer. Alledaagse apparaten die zelfstandig beslissingen nemen op basis van actuele data. Los van menselijke inmenging communiceren zij met andere systemen via internet. Kortom IoT is een feit. De meerderheid van de op internet aangesloten apparaten wordt momenteel al door semi-intelligente systemen bestuurd en niet meer door mensen. AI zal de komende jaren meer en meer terrein gaan winnen en geintegreerd worden in huishoudelijke apparatuur, auto’s, agrarische machines en in industriele machines.

AI, Artifical Intelligence

AI komt naast IoT ook in andere vormen naar voren. Zo heeft AI zijn intrede gedaan in de digitale loketten die wij veel dienstverleners zoals banken zien. In de meeste gevallen wordt op basis van AI de klant persoonlijk en op maat geadviseerd over de beste keuze. Naast het maken of in gebruik nemen van embedded systems, zullen bedrijven AI in 2018 ook in toenemende mate verwerken in software en applicaties. Zo komen er apps die voor bedrijven de optimale organisatie van een werkplek berekenen, die het energieverbruik optimaliseren of die een boer adviseert wanneer hij zijn land moet besproeien op basis van lokale info (door een sensor gemeten grondvochtigheid) en de weersverwachting. De verwachting is dat binnen enkele jaren in alle applicaties en software een bepaalde mate van AI is opgenomen. Applicaties zullen hierdoor een intelligente en adviserende laag vormen tussen mensen en systemen.

Security

Security, Security en nog eens Security…….Ook in 2018 weer een hot topic. Naarmate wij steeds meer zaken naar de Cloud brengen en er meer van onze gegevens over het internet gaan is Security als fundament voor onze IT en Software cruciaal. ‘Security by design’concept bij het ontwikkelen van uw IT netwerk en software staat bij ons voorop. Het digitaal zakendoen vraagt om een waterdichte gegevensbeveiliging. Niet als sluitpost, maar als uitgangspunt. Met het gebruik van steeds nieuwe en meer complexe technologieën wordt deze uitdaging steeds groter. De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daarom besloten een Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR treedt op 25 mei 2018 in werking.

Cloud 2.0

Veel bedrijven hebben al begrepen dat de Cloud geen enge “mist” meer is maar een manier om hun ICT te borgen op een efficiente en veilige manier. Ook biedt de Cloud vaak effectievere mogelijkheden om de continuiteit van de programma’s en data te borgen. Nu een groot deel van de bedrijven de stap naar de Cloud gemaakt heeft bewegen we nu naar de ‘Cloud 2.0’. Wat bedoel ik hiermee: Het gebruiken van de publieke Cloud om te verbinden met de nieuwe technologieen zols AI, IoT, Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Ook het gebruik van Blockchain als technologie komt hier om de hoek kijken, maar daar zal ik een volgende keer meer over bloggen. De Cloud biedt veel voordelen op het gebied van informatiebeveiliging, schaalbaarheid en het beheersbaar houden van de kosten. Benieuwd wat dit voor jullie kan betekenen?

Big Data, Analytics

Big Data, was het buzz woord van een aantal jaar geleden. Nu spreekt men meer over Analytics, want met data alleen bent u er niet. U werkt misschien al met een vorm van analytics, in ieder geval als u grote hoeveelheden van data heeft waaruit u verbanden wilt destileren en bruikbare informatie wilt genereren. De Analytics tooling wordt slimmer, sneller en vaak ook gebruiksvriendelijker. Grote partijen als IBM investeren hierin om aan te sluiten in de groter marktvraag hiervoor. Door de recente groei van het IoT, en de daarbijhorende datagroei, zal het gebruik van analytics komend jaar een enorme vlucht nemen. Het IoT verzamelt een gigantische hoeveelheid data die bedrijven een grote efficiencyslag of klantkennis kan opleveren.

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die de digitale agenda voor 2018 en de komende jaren gaan bepalen denk aan Digital Twins, dit zijn digitale representaties van bestaande objecten en blockchain waarvan eenieder de ‘bitcoin’ als klinkend voorbeeld kent. Blockchain is een technologie waarmee partijen automatisch en gecontroleerd transacties kunnen uitvoeren. In het komende jaar zal ik hier een meer specifieker blag aan gaan weiden.

Mocht u meer willen weten over deze trends of willen kijken wat dit voor uw bedrijf betekend? Graag willen wij met een kop koffie van gedachten wisselen en indien nodig u adviseren hoe het u en uw bedrijf vooruit kan brengen.