De Nederlandse ICT-sector vertoonde in de periode 2011-2015 een sterkere groei dan de economie als geheel. De omzet in deze sector groeide aanzienlijk sterker dan gemiddeld, evenals het arbeidsvolume. Het aantal ICT-bedrijven groeide tussen 2011 en 2017 aanzienlijk. In het eerste kwartaal van 2017 stonden 12,3 duizend vacatures open bij ICT-bedrijven. Daarbij hebben in deze branche bovengemiddeld veel bedrijven moeite om ICT-vacatures te vervullen. Dit meldt het CBS in de jaarlijkse publicatie ‘ICT, kennis en economie’.

Tot de ICT-sector behoren volgens de OESO-definitie naast bedrijven in de telecommunicatie en IT- en informatiedienstverlening ook industriële en groothandelsbedrijven in de ICT.

De omzet van de Nederlandse ICT-sector groeide in 2015 met 9,8 procent. Deze groei was veel sterker dan die van de totale productiewaarde in Nederland, die 3,2 procent bedroeg. Al enige jaren is de ICT-sector op deze manier een drijvende kracht voor de groei van de Nederlandse economie.

Read the full article / Lees het hele artikel @ https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/26/bovengemiddelde-groei-ict-sector